Carayan Journal

Art: Mark Bailo
Photo: ajy

Laylayi Ako Sa Imong Mga Asuy

by Jet Hopkin Paclar

Sa mga higayong mapalgan ko nimong nakugang,
nagtutok sa imong nawong, ayaw pangutana kung naunsa ko.
Nungkang musugmat ka kung naminaw ko nimo.
Kay sa maong hamubo nga mga gutlo gibayaw ko sa langit.

Tingalig bation kag kahingawa nga ako may gihambin nga suliran.
Daw kantil kalawom ang akong tutok
samtang ikaw malipayong gasubay sa imong adlaw.
Sultian ko ikaw ayaw kabalaka, kay sa maong mga panahon,
tam-is akong suliran:

unsaon paghubad sa imong pulong samtang ako gadamgo
nga ikaw gaawit ug himno sa gugma alang kanako?
Unsaon pagtubag sa imong pangutana samtang
gaduyan-duyan ang akong kasingkasing sa mga gabon
nga gihimo sa matag tonong muguwa sa imong baba?
Unsaon pagpaminaw sa imong kataw-anang kaagi
nga ako daw naglutaw man sa kawanangan inig siplat
sa imong ngabil, sa imong matag pahiyom, sa imong panagway
daw papel nga mataha kog sulat. Unsaon pagsunod
sa imong mga sugo? Matag abli sa imong ngabil
muabli sab ang langit ug manggiawit ang mga anghel.

Busa hangyuon ko ikaw: sa mga higayong mapalgan
ko nimong nakugang, nagtutok
sa imong nawong, ayaw pangutana kun naunsa ko.
Nungkang musugmat ka kung naminaw ko nimo.

Padayon lag istorya, laylayi ako sa imong mga asoy;
sa maong hamubo nga gutlo sa akong kinabuhi,
gibayaw ako sa langit.

poetry, Carayan Vol 2. No.1 Oct 2016

© 2016 English Department, Xavier University - Ateneo de Cagayan
ISSN 2467-5679
All poems, stories and other contributions copyright to their respective authors