Carayan Journal

Despedida

by  Mark Daposala


Hinuon, dunay mga butang nga angay buhian. Pati atong naandan masapawan lang gihapon sa pagpadayon ta’g panaw sa tagsa-tagsa natong padulngan. Ug igo lang ta mopasalamat sa kaugalingon bisan kapila ta nangabikog sa pagbaktas sa gipili natong dalan. Apan, syo, sa tanang nanghitabo kanato, ayaw ko ingna nga angay lang buhian ang mga gabii sama niini diin magtapok ta sa lamisa ug itipon ang kalipay, kalaay, kalagot, ug kahasol sagol sa usa ka baso’ng ilimnon. Ayaw ko ingna nga igo lang hikalimtan ang matag pulong ningdaob sa atong dila, kay kon molantaw ka balik sa mga naagihan aduna po’y mga hagawhaw sa hinanduraw, diin gapungko lang ta sa gawas sa balay, diin ang hayag sa buwan anaa kanato, diin saksi lamang ang kabituonan sa atong hilisgotan nga wa’y paingnan. Gikan sa pamilya padulong sa gugma, gikan sa musika padulong sa siyensiya, gikan sa tsiks padulong sa politiko— oo, lupigan pa ang mga pilosopo kaniadto pati’ng mga anguyngoy sa mga iro sa kanto. Ayaw ko ingni nga igo lang iyabo kining mga panumdoman diha sa gutter, labinang lanog kaayo atong tingog sa kabalayan diri sa Apovel Subdivision— Kanang mga buhakhak nilang Juan ug Nono nga gapakanaas sa mga kuwaknit, kanang kalaki ni Sonix nga samokan pa sa lamok diin iyang pikpikon ang dagway ni Jopay nga nahapla sa kasagbotan, kanang mga kanta nga gisistahan ni Nunoy samtang si Kiko nayabag sa pag-amping sa mga sa uk-ok, ug kanang mga way pulos nga tambag ni Lukas alyas “Doctor Love” kang Antonio nga nasakitan kanunay sa gugma kay ang gugma kuno giatay. Apan inigkadugay nakat-on ta ang gugma diay di lang taman sa pamilya ug pinangga, lakip pod ang mga tawong kanunay mosabay sa mga gabii sama niini diin dayag ang mga bituon. Busa para nako dili angay hikalimtan ang mga pulong ug tingog. Bahala na kon sintonado ang pagkaskas sa kuwerdas, basta pareha ra’g igo sa atong gipangtagay sa kaniadto ug karon, kay kini tanan mogiya nato balik sa atong bangkete. Ug sa dili pa ta mag-maoy, dawata kining baso, syo. Imoha ning tagay! (Alang kang Samuel Isaiah Cayetuna)

poetry, Carayan Vol 1. No.1 Dec 2015

© 2016 English Department, Xavier University - Ateneo de Cagayan
ISSN 2467-5679
All poems, stories and other contributions copyright to their respective authors