Carayan Journal

poetry, Carayan Vol3. No.1 2017

Tahimik Daw sa Davao

by Jeric F. Jimenez

Tahimik daw sa bayan ng Pangulo

ito ang inilako sa kanyang kampanya.

Tahimik daw sa Davao

makapaglalakad sa lansangan

ang mga kababaihan nang walang

takot sa dibdib

o pangambang

masipulan, manakawan, mahalay.

Tahimik daw sa Davao, takot

manloko ang mga durugista

o nilang kampon ng kinalimutan

ng pamahalaan

o nilang piniling maging

Panginoon ang karangyaan.

Tahimik sa bayan ng Pangulo

Tahimik daw sa bayan-bayan

ng Davao. Walang gulo.

Walang riot. Walang masasama.

Sana, ganito din katahimik,

sa buong mundo.

© 2017 English Department, Xavier University - Ateneo de Cagayan
ISSN 2467-5679
All poems, stories and other contributions copyright to their respective authors