Carayan Journal

poetry, Carayan Vol3. No.1 2017

 

Matapos ng Pagsabog

by Jeric F. Jimenez

Bago agawin ng bomba ang liwanag ng pamilihan,

tahimik ang damdamin ng bawat isa

patuloy sa kuwentuhan

pagpapalitan ng mga bago

lumang istorya

marahil nang maghapon o marahil ng unos,

paparating

at kung paano babangon.

Tahimik sa pagkaabala ang bawat isa

nang saklutin, bigla-bigla ng pagsabog

sa kung saan-saan.

Nagkagulo ang lahat

humiyaw ng tulong ang mga sugatan

naligo sa sariling dugo.

Ninakaw ang katahimikan

ng mga pag-ibig, marahil,

di malirip, di pa mahagip.

Matapos ng unos, ng pagsabog,

sumaboy ang tulong,

sumabog ang pagsagip sa mga pag-asa.

© 2017 English Department, Xavier University - Ateneo de Cagayan
ISSN 2467-5679
All poems, stories and other contributions copyright to their respective authors